OFERTA INDYWIDUALNA
OFERTA DLA FIRM
Lokaty i inwestycje
Okres inwestycji - 15 lat !!!

Rachunek bieżący o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym

to produkt dedykowany osobom prowadzącym działalność gospodarczą, z wyłączeniem wspólników spółek cywilnych;

w ramach opłaty za prowadzenie konta Bank opłaca składkę ubezpieczeniową na, która inwestowana jest zgodnie z preferencjami Klienta

Klient w trakcie posiadania konta jest ubezpieczony w ramach umowy grupowego ubezpieczenia (Bank-Ubezpieczający).

okres inwestycji - 15 lat

składka miesięczna - 4 warianty: 200, 350, 700, 1000 PLN (poziom składki zależy od poziomu opłaty za prowadzenie konta i jest jej równy)

po zamknięciu rachunku ubezpieczenie przechodzi w tryb ubezpieczenia indywidualnego, a Klient przejmuje obowiązek zapłaty składek bieżących i ewentualnie zaległych.

Polecamy również:

Kredyt samochodowy

Jeszcze w tym samym dniu !!!

Leasing

Okres leasingu 7 lat !!!

Gotówka za auto

Minimum formalności !!!
kontakt
OFERTA INDYWIDUALNA > Kredyt samochodowy | Gotówka za auto | Kredyt konsolidacyjny

OFERTA DLA FIRM >
Kredyt samochodowy | Leasing | Gotówka na auto | Loakty i inwestycje

EKSPERT KREDYTY > Regulamin | Kontakt